obr: Pavel Kříž

Svahové sekání Praha

váš anglický trávník i ve svahu

Vytvoříme Vám anglický trávník nejen na rovině, ale i ve svahu. Na svahové sekání jsem vybaveni jak zkušenostmi, tak technikou.

Hlavní přínosy služby sekání trávy ve svahu

Sečeme trávu i mimo svahy

Sečení trávy v běžných podmínkách se věnuje naše druhá webová prezentace na adrese

www.seceni-travy-praha.cz

Zde také uvádíme realizace našich prací.

Foto
galerie